Diagnostyka i leczenie chorób układu wewnątrzwydzielniczego

Diagnostyka i leczenie

Zapewniam diagnostykę i leczenie pacjentów z objawiami chorób układu wewnątrzwydzielniczego. Wczesne wykrycie nieprawidłowości stanowi podstawę doboru odpowiedniej metody leczenia.